Bedömning av risken för dagvattenöversvämningar

Det uppdaterade förslaget till preliminär bedömning av risken för dagvattenöversvämningar i Pedersöre kommun framläggs till påseende 27.6 - 26.7.2018, under tiden 27.6–8.7.2018 vid Pedersöre kommungård, Skrufvilagatan 2, Bennäs och under tiden 9.7–26.7.2018 vid Huvudbiblioteket, Vasavägen 1, Bennäs. Anmärkningar och åsikter kan inlämnas till kommunen under kungörelsetiden.