Avtäckningsfest i Bäckby

I ett strålande solsken hade ett 60-tal personer samlats vid Bäckby skola för att högtidlighålla avtäckandet av minnesstenen över Abraham Häggman, född Mattbäck i Bäckby 1733. Han gjorde sedermera sin livsgärning i Tammerfors där han bl.a. grundade Finland första pappersbruk.

Festdeltagarna bjöds på musik, tal och sång och efter avtäckningsceremonin bjöd Bäckby byaforskare på kaffe och tårta i skolans festsal.

Minnesstenen finns nu att påse invid Bäckby skola och den är ett resultat av Bäckby byaforskares enträgna forskningsarbete med Tora Barkar som primus motor. Bäckby byaforskare har även tidigare gett ut två gedigna skrifter om Bäckbys historia.

Festen, bl.a. med trumpetmusik av Georg Mattbäck, hälsningstal av Håkan Backman, sång av Birgittas damkör och avtäckningstal av Tora Barkar finns i sin helhet dokumenterad på film på Bäckby skolas blogg