Förslag till nya avfallshanteringsföreskrifter

De kommunala avfallshanteringsföreskrifterna förnyas av Österbottens avfallsnämnd.  Avsikten är att de förnyade avfallshanteringsföreskrifterna träder i kraft 1.1.2015. I förslaget har beaktats Ab Ekorosk Oy styrelses förslag om en övergång till insamling av hushållsavfallet separat för bio- och energiavfallet enligt ett s.k. 2-kärlssystem.

Förslag till nya avfallshanteringsföreskrifter (pdf)

Invånarna på verksamhetsområdet samt övriga berörda har möjlighet att avge sin åsikt till Österbottens avfallsnämnd senast 4.12.2014.

De skriftliga åsikterna skickas till följande adress:
Österbottens avfallsnämnd, PB 350, 68601 JAKOBSTAD.

Alternativt kan åsikterna skickas per e-post: info(a)ekoso.fi.