Arrendetomter utges

I Kållby utarrenderas två bostadstomter i kvarter 227 invid Soldatvägen för parhusbyggande. I Bennäs (Tallbacka) utarrenderas 4 nya bostadstomter, som blir tillgängliga hösten 2016. På Slätkulla i Ytteresse finns totalt 8 bostadstomter lediga.

Se även övriga lediga tomter, ansökningsblankett och kartor. Närmare info ges av Lillemor Björkvik, tel. 785 0326.

Tekniska nämnden

kallby5

bennas3

slatkulla2