Arrenderas tomter

idrottsstigen19

Kommunen arrenderar ut 6 nya bostadstomter i Ytteresse, Storklubb.

Tomterna blir tillgängliga under våren 2019.

Mera info >>

Tomtansökan >>