Arrenderas odlingsmark

Pedersöre kommun arrenderar ut 3 skiften enligt följande;

Östensö, Långstranden 8,12 ha

Lillby, intill skolan 2,78 ha

Överesse, Nådjärvsvägen 0,8 ha (inga stödrättigheter)

Kartor

Arrendetiden är 3 år. 

Anbud lämnas i slutna kuvert märkta ”arrendeanbud” till Pedersöre kommun, tekniska avdelningen senast 20.11.2017.

Tilläggsuppgifter: Tage Back tel. 050 5625711.