Årets resultat beräknas bli minus 1,5 miljoner euro

Vården kostar betydligt mer än beräknat i år medan skatteinkomsterna är 0,9 miljoner lägre än budgeterat. Bland annat det ingår i tilläggsbudgeten som kommunfullmäktige ska godkänna på måndagens möte.

Anslaget för specialistvården höjs med 0,6 miljoner euro medan anslaget för social- och hälsovården ökar med 0,4 miljoner euro.

Det behövs också mer pengar i skolan för bland annat elevvård, specialundervisning och fler timmar i högstadiet.

Vissa sektorer når inte upp till den förväntade intäktsnivån. Småbarnspedagogikens intäkter minskar med 200 000 euro medan kosthållsservicens intäkter har minskar på grund av att köket i Pedersheim var stängt för renovering.

Att skatteinkomsterna minskar med 0,9 miljoner euro beror på att avdragen för beskattningen för 2017 höjdes rejält.

Statsandelarna kan däremot bli 0,4 miljoner högre än beräknat.

Det budgeterade resultatet för 2018 blir minus 1,5 miljoner euro.