Arbetslöshetsgraden nere på 2,2

Sysselsättningsöversikten för oktober 2018 visar nya, anmärkningsvärda siffror för Pedersöre kommun.

Efter noteringen 2,3 procent i september var andelen arbetslösa arbetssökande nere i 2,2 procent i oktober. Arbetslöshetsgraden för hela Österbottens NTM-centrals område var 5,8 procent, vilket är lägst i Fastlandsfinland.

Pedersöre toppar sysselsättningsstatistiken tillsammans med Larsmo och Närpes, som också har en arbetslöshetsgrad på 2,2 procent.

Trenden är att arbetslösheten på området för NTM-centralen i Österbotten fortsätter att minska: antalet arbetslösa arbetssökande minskade med 20,0 procent jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol och antalet personer som permitterats på heltid minskade med 44,7 procent.

Ungdomsarbetslösheten minskar fortsättningsvis. Antalet arbetslösa under 25 år minskade med 14,8 procent jämfört med året innan.

Långtidsarbetslösheten minskar. Även antalet personer som har varit arbetslösa i över två år, minskar.

Antalet lediga arbetsplatser har ökat redan länge. Vid Österbottens TE-byrå fanns under oktober sammanlagt 3 562 lediga arbetsplatser, vilket var 1 261 platser (+ 55,7 procent) fler än för ett år sedan.

Antalet personer som deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster har ökat länge, men under oktober började antalet avta. Antalet deltagare var totalt 5 391 i slutet av oktober.

Hela översikten finns att läsa här.