Arbetslösheten sjönk ytterligare

I november sjönk andelen arbetslösa i Pedersöre med 0,1 procentenheter till 2,1 procent.

I oktober var arbetslöshetsprocenten 2,2. I konkreta siffror handlar den om 110 personer som söker jobb.

Det fanns fem lediga jobb i kommunen.

Endast Larsmo hade lägre siffror än Pedersöre i november. Där var andelen arbetslösa 2,0.

Arbetslösheten på NTM-centralen i Östenbottens område var i november lägst i hela Fastlands-Finland, 5,7 procent.

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade med 19,6 procent jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol och antalet personer som permitterats på heltid minskade med 34,1 procent.

Också ungdomsarbetslösheten går neråt. Antalet arbetslösa under 25 år minskade med 17,0 procent jämfört med året innan.

Långtidsarbetslösheten minskar. Även antalet personer som har varit arbetslösa i över två år, minskar.