Ansökan om träningstider

Ansökan om träningstider i Sportis idrottshall i Bennäs under tiden 2.1 - 10.4.2016 bör inlämnas till idrottskansliet, PB 1, 68911 Bennäs eller till andreas.forsman@pedersore.fi senast 14.12.2015.
Närmare upplysningar ger idrottssekreterare Leif Harjulin, tfn 785 0281 eller fastighetsvärd Andreas Forsman, tfn. 044-085 0966.