Ansökan om träningstider

Ansökan om träningstider i Sportis idrottshall i Bennäs under tiden 10.11–30.12.2014 inlämnas till idrottskansliet, PB 1, 68911 Bennäs eller till andreas.forsman@pedersore.fi senast 30.10.2014.

Närmare upplysningar ger idrottssekreterare Leif Harjulin, tfn 785 0281 eller fastighetsvärd Andreas Forsman, tfn. 044-085 0966.