Ansökan om träningstider

Ansökan om träningstider på kommunens idrottsplaner under tiden maj–september 2016 inlämnas till idrottskansliet till andreas.forsman@pedersore.fi, senast 25.4.2016.
Närmare upplysningar ger idrottssekreterare Leif Harjulin, tfn 785 0281 eller fastighetsvärd Andreas Forsman, tfn. 044-085 0966.