Anmälan till grundläggande utbildning åk 1

för barn födda 2011 och barn födda 2010 som tidigare beviljats uppskov med skolstarten, sker tisdagen den 23 januari.

Information om skolinskrivningen från de enskilda skolorna skickas till hemmen per post vecka 3. Eventuell anhållan om uppskov liksom rätt till skolgång i annan skola än den av sektionen anvisade närskolan kan göras vid samma tillfälle. Kontakta kanslist Nancy Thylin Ifall Ni inte fått brev hem under vecka 3, tel. 06-785 0253.

 

Ansökan om skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet

Ansökan görs elektroniskt. Ansökningsblanketten finns här>>> och ska vara inlämnad senast måndagen den 19 februari.

Höstterminen inleds tisdagen den 14 augusti 2018.

Skolornas arbetsordning för läsåret 2018-2019 >>>