Anmälan till förskolan

Gör anmälan till förskolan genom det elektroniska systemet Wilma senast tisdagen den 22 januari. Information skickas till hemmen per post vecka 3.
Mer information om anmälan till förskolan hittar du här >>>

Behöver ert barn dagvård i samband med förskolan ska du fylla i ansökan här >>>  

Höstterminen inleds tisdagen den 13 augusti 2019.

Skolornas/Förskolornas arbetsordning för läsåret 2019-2020 >>>