Anmälan till förskola, skola och eftis

Skolorna och förskolorna inleder höstterminen måndagen den 15 augusti 2016

Anmälan till förskolan
för barn födda 2010. Anmälningsblanketten och mera information finns här >>>. Information skickas till hemmen per post vecka 2. Anmälan görs elektroniskt och ska vara inlämnad senast tisdagen den 19 januari.

Anmälan till grundläggande utbildning åk 1
för barn födda 2009 och barn födda 2008 som tidigare beviljats uppskov med skolstarten, sker tisdagen den 19 januari. Information om skolinskrivningen från de enskilda skolorna skickas till hemmen per post vecka 2. Eventuell anhållan om uppskov liksom rätt till skolgång i annan skola än den av sektionen anvisade närskolan kan göras vid samma tillfälle. Ifall Ni inte fått brev hem under vecka 2, kontakta kanslist Nancy Thylin, tel. 06-785 0253

Ansökan om skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet
Ansökan görs elektroniskt. Ansökningsblanketten och mera information finns här>>>.  Ansökan ska vara inlämnad senast måndagen den 15 februari.