Anbudsförfrågan

Anbudsförfrågan för kommunalteknisk planering av bostadsområde

 

Pedersöre kommun begär anbud på uppgörande av väg- och kommunalteknisk planering av detaljplaneområdet Rödberget i Östensö.

Slutna anbud lämnas in senast måndagen den 9 april 2018 kl. 16.00 till:

 

Pedersöre kommun

Tekniska avdelning

Skrufvilagatan 2, 68910 Bennäs

 

Handlingarna fås per e-post av Patricia Forsström: patricia.forsstrom@pedersore.fi