Anbudsförfrågan

Pedersöre kommun i samarbete med Pedersöre Vatten begär anbud för byggande av kommunalteknik vid Täppogränd vid Lövö industriområde.

Slutna anbud lämnas in senast måndagen den 12.3.2018 kl. 16.00 till:

Pedersöre kommun

Tekniska avdelningen

PB 1, 68910 Bennäs

 

Handlingarna fås per e-post av Patricia Forsström: patricia.forsstrom@pedersore.fi