Anbudsbegäran

Pedersöre kommun ämnar bygga en cykelväg intill Skolhusgränd i Sandsund.

Anbud bör lämnas in i slutet kuvert senast torsdagen 23.8.2018 kl. 15.00 till:

 

Pedersöre kommun

Tekniska avdelningen

PB 1, 68911 Bennäs

 

Handlingarna fås per e-post av Patricia Forsström, patricia.forsstrom@pedersore.fi