Anbudsbegäran

Pedersöre kommun begär anbud på uppgörande av väg- och kommunalteknisk planering av detaljplaneområdet Överesse industriområde.

Slutna anbud lämnas in senast tisdag 5.6.2018 kl. 15.00 till:

 

Pedersöre kommun

Tekniska avdelningen

Skrufvilagatan 2, 68910 Bennäs

 

Handlingarna fås per e-post av Patricia Forsström, patricia.forsstrom@pedersore.fi