Anbudsbegäran för vinterunderhåll

Tekniska nämnden begär anbud för vinterunderhåll av gator och vägar samt fastigheter inom kommunen för en femårsperiod (säsong 2018/2019 - 2022/2023).

Anbuden ges för snöplogning: pris/h, halksandning: pris/km. Priserna är bundna till maskinprisindex. Entreprenaderna indelas i lämpliga områden/fordon.

Anbuden lämnas in senast 20.4.2018 kl. 15.00 till:

Pedersöre kommun
Tekniska avdelningen
Skrufvilagatan 2, 68910 BENNÄS

Entreprenadhandlingar fås per e-post eller kan hämtas från tekniska kansliet i Bennäs.
Mera info av Stefan Hellund (06) 785 0323 / Tore Sjöskog 050-554 5714.