Gräsklippning av kommunens fastigheter och grönområden

Kommunen begär anbud för gräsklippning av kommunens fastigheter och grönområden för åren 2019-2021 + två års option.

Anbudsbegäran >>

Anbudsblankett >>

Kartor >>

Mera info av Hans Björklund, tel. 0505545726 el. Tore Sjöskog, tel. 0505545714.

 

Slutna anbud lämnas in senast måndagen 18.2.2019 till:

Pedersöre kommun, tekniska avdelningen

Skrufvilagatan 2, 68910 Bennäs

Märk kuvertet "gräsklippning"