Allmänna istider

Idrottsbyrån i Pedersöre erbjuder följande avgiftsfria istider för allmänheten i AW Arenan i Bennäs under jul och nyårshelgerna:

21.12 12.00-14.00
22.12 10.00-14.00
23.12 10.00-12.00
25.12 10.00-12.00
27.12 10.00-12.00
28.12 12.00-14.00
29.12 10.00-14.00
30.12 10.00-12.00
1.1 10.00-12.00
2.1 10.00-12.00
4.1 10.00-12.00
6.1 10.00-12.00

Se närmare på www.brownbearsw.com/cal/awarena. Förfrågningar till idr.sekr. Leif Harjulin, tfn 785 0281 eller fastighetsvärd Andreas Forsman, tfn 044-085 0966.