Aktuella planärenden

Ändring av Nederpurmo delgeneralplan. (flyttning av byggrätter)
En ändring av delgeneralplanen i Nederpurmo har påbörjats. Ett planutkast och ett program för deltagande och bedömning
är framlagt till påseende under tiden 7-21.10. 2015.

Synpunkter om planändringen kan framföras muntligt eller skriftligt till planläggaren
under tiden planen är framlagd. Handlingarna finns till påseende vid kommungården, Skrufvilagatan 2, 68910 Bennäs.

Tilläggsuppgifter fås av planläggare Anna-Kari Pensar ,tfn 7850324 eller 044 7557619, e-post anna-karin.pensar@pedersore.fi.

 Planeutkast >>>

Kommunfullmäktige har 18.5.2015 godkänt en ändring och utvidgning av detaljplanen för Sandsund. Planen har trätt i kraft.

 

Pedersöre den 6 oktober 2015

Planläggningssektionen