Äldrerådet bevakar de äldres intressen

Acc88ldreracc8adet
Äldrerådet bevakar de äldres intressen. Stig Forsman, Per-Erik Ede, Gustav Kass, Gunnevi Käcko, Marita Dahlfelt, Mary Sjö och Gudrun Eklöv hör tillsammans med Christer Nyman (inte på bild) till de ordinarie medlemmarna.

Kommunens äldreråd ser till att de äldres behov och röster tas i betraktande i kommunens verksamhet och beslutsfattande.

I Pedersöre möts det åtta personer starka rådet ungefär en gång per månad, ibland till och med oftare. Äldrerådet leds av ordförande Per-Erik Ede.

– Vår uppgift intensifierades från och med i fjol i och med de samhällsförändringar som regeringens planerade reformer för med sig. Vi har gett utlåtanden i frågor som berör den äldre befolkningen, säger Ede.

Ett färskt utlåtande i en helt lokal fråga gäller Johanna Holmängs (SFP) motion om ett seniorboende i kommunen.

Mary Sjö påpekar att diskussionen brukar vara ingående innan utlåtandena är klara.

– Vi tar alla utlåtanden på allvar och försöker fördjupa oss i ämnena, säger hon.

Kommunen har flera donationsfonder vars avkastning ska användas för de äldres välbefinnande. Äldrerådet ger förslag på hur pengarna kan fördelas till kommunstyrelsen.

– Vi har konstaterat att kommunstyrelsen brukar besluta enligt våra förslag, säger Ede.

I år har kommunen delat ut pengar till Pedersheim och Esselunden som köpt specialcyklar som de äldre har glädje av. Cyklarna har använts flitigt av klienterna i somras.

– Det är roligt när pengarna går till saker som uppskattas, säger Gustav Kass.

På måndagens möte var ett nytt utlåtande på agendan. Det gällde Pedersöres åsikt om hur ett gemensamt äldreråd för det nya landskapet Österbotten ska organiseras.

Pedersöre äldreråd 1.6.2017–31.5.2021: Per-Erik Ede (ordförande), Karita Dahlfelt, Gudrun Eklöv, Stig Forsman, Gustav Kass, Gunnevi Käcko, Christer Nyman och Mary Sjö.

Text: Malin Henricson

Foto: Nathalie Lindvall