1 600 deltog i österbottnisk familjeenkät

Över 1 600 österbottningar deltog under hösten i en enkät som riktade sig till familjer i Österbotten. Resultaten presenteras i Academill i Vasa på måndag.

Syftet med enkäten var att ge beslutsfattarna och förändringsledarna i landskapet information om medborgarnas vardagliga erfarenheter av servicen.

Undersökningen genomfördes som ett samarbete mellan Åbo Akademi, Vasa Universitet och Yrkeshögskolan Novia, och finansierades av regeringens spetsprojekt ”Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster” (LAPE) och beställdes av LAPE Österbotten.

Enkäten riktade sig till barn, unga, familjer, föräldrar och vårdnadshavare, och spreds bland annat genom utbildningsanordnarnas elektroniska kommunikationssystem, såsom Wilma och Päikky, och via rådgivningar, hälsocentraler, kommuner och församlingar. Sammanlagt deltog över 1600 österbottningar i enkäten.

I enkäten kunde deltagarna betygsätta olika tjänster och svara på öppna frågor om vad som fungerar bra och mindre bra i kommunerna eller regionen och vad man vill satsa på. De centrala resultaten är analyserade och kommer att presenteras måndagen den 3.12.2018 klockan 13.00, på Åbo Akademi/Academill, rum B624.

Då är det också möjlighet att diskutera det nationella och regionala utvecklingsarbetet, och att få en inblick i projektets fortsättning. Enkätens materialet kommer att analyseras vidare av Finlands nationella AI-nätverk Aurora.

Anmälan och frågor kan riktas till: Anne.Hietanen@novia.fi, 044-7805458.